ผลงานครู
ชื่อผลงาน : PerfPerformance Agreements
ชื่ออาจารย์ : นายอลงกต เทอดโยธิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,22:28  อ่าน 154 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานการพัฒนาตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปทุมทอง บุญทิพย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,17:51  อ่าน 126 ครั้ง
รายละเอียด..