กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายณัฐวัตร วิชาจารย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0931900383
อีเมล์ : phone_2508@hotmail.com

นางสาวปณิตตรา กันอินต๊ะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0932093788
อีเมล์ : pam.panittra@gmail.com