กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวมินตรา อิ่มเขียว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0980326838
อีเมล์ : mintraaimkhiao@gmail.com