กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปณิตตรา กันอินต๊ะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0932093788
อีเมล์ : pam.panittra@gmail.com

นางสาวปทุมทอง บุญทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0835707905
อีเมล์ : pathumthong@hotmail.co.th