รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโรงเรียนโมโกรวิทยาคม
หมู่ที่ 3 บ้านโมโกร   ตำบลโมโกร  อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
เบอร์โทรศัพท์ 0973108743
Email : mgw.tak64@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :